DENİZ ASTSUBAY OKULLARININ TARİHÇESİ

 

GEDİKLİ SINIFI'NIN KURULMASI (1890)

Deniz Kuvvetlerimizde subaylara yardımcı olarak önemli görevler ifa eden astsubay sınıfının tarihi uzun bir geçmişe dayanmaktadır.

Önceleri gemilerin teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere deniz iklimine yakın bölgelerden gelen erler seçilmiş, bunlar sıkı bir deniz eğitiminden geçirildikten sonra sınavlarda başarılı olanlar donanmada teknik bir görev olan Gedikli Sınıfı'na alınmışlardır.

Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa 5 Şubat 1890'da Ceride-i Bahriye Gazetesinde de yayımlanan "Gedikli Sınıfı"nın açılması emrini vermiştir. Daha sonra Şura'yı Bahriye'nin 3 Nisan 1890 tarih ve 21 Sayılı Ceride-i Bahriye'de çıkan nizamnamesiyle "Deniz Gedikli Sınıfı" resmen kurulmuştur. İlk Gedikli Sınıfı 15 Haziran 1890 yılında Selimiye Gemisi'nde eğitim ve öğretime başlamıştır. Ancak bir süre sonra sınıf değiştirmedeki sorunlar nedeniyle kapatılmıştır.

GEDİKLİ SINIFI'NIN YENİDEN KURULMASI (1915)

II.Meşrutiyet'in ilanından sonra Gedikli Sınıfı'nın yeniden hayata geçirilmesi gündeme gelmiş, bu amaçla 30 Aralık 1915'te yayımlanan "Makine Çırakları Nizamnamesi" ile Makine Gedikli Sınıfı yeniden kurularak Tir-i Müjgan Gemisi'nde Şubat 1916 tarihli "Gemici Çırakları Nizamnamesi" ile de Güverte Gedikli Okulu, İclaliye Gemisi ve Muin-i Zafer Korveti'nde eğitime başlamıştır.

DENİZ SINIF OKULLARININ KURULUŞU

Deniz Sınıf Okullarının esasını ise 1944 yılında kurulan Deniz Telsiz, Elektrik Fen Tatbikat Okulu, 1946 yılına kadar da Deniz Fen Okulu ünvanı ile Heybeliada'da kurulan müessese teşkil etmiştir. 1946 yılında Deniz Eğitim Komutanlığı teşekkül edilince Deniz Fen Okulu lağv edilmiş ve Sınıf Okulları mahiyetindeki kurs müdürlükleri bu komutanlığa bağlı olarak teşekkül etmiştir.

Bu tarihten sonraki değişim ve gelişmeler ise;

1951 Yılında Güverte Sınıf Okulu, Deniz Levazım Okulu ve Makine, Elektrik, Elektronik Sınıf Okulu Komutanlığı Heybeliada'da faaliyete geçmiştir.

1951-1952 yılları arasında Heybeliada'da faaliyet gösteren Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı, bina ve tesisleşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 1952 yılında Yassıada'ya taşınmıştır.

1953 Yılında Makine, Elektrik, Elektronik Sınıf Okulu Komutanlığı Deniz Makine Sınıf Okulu Komutanlığı adını almış ve Heybeliada'da faaliyetine devam etmiştir.

1963 yılında Derince'ye taşınan Makine Sınıf Okulu (deprem hasarlarını onarımı sürecinde 1999-2000 yıllarında Altınova'ya geçici taşınma hariç) bundan sonraki faaliyetini Derince'de devam ettirmiştir.

1966 yılına kadar Yassıada'da eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı, 1966 yılında Gölcük'e taşınarak Gölcük Eğitim Merkezi Komutanlığının kuruluşuna girmiştir.

1966-1976 yılları arasında Gölcük Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı, 1976 yılında Gölcük Eğitim Merkezi Komutanlığının lağv edilmesiyle birlikte o zamanki adı ile doğrudan Deniz Eğitim Komutanlığına bağlı olarak faaliyetlerine Gölcük'te devam etmiştir.

1979 yılında Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığının Karamürsel bölgesinde kurulmasıyla birlikte Güverte Sınıf Okulları Gv.Kd.Alb. Orhan DURAKLAR komutasında tüm bağlılarıyla beraber Karamürsel'e taşınmış, bu taşınma ile birlikte Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı lağv edilmiş ve müstakil Okul Komutanlıkları oluşturularak doğrudan Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlanmıştır.

1985 yılında Güverte Astsubay Sınıf Okulu Komutanlığı ile Kurslar Komutanlığı adı altında iki Komutanlık kurulmuş ve Astsubay Sınıf Okulu eğitimleri ile kurslar birbirinden ayrılarak bu iki Komutanlık emrinde icra edilmeye başlanmıştır.

1997 yılında Yalova'nın il olması ve Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığının konuşlu bulunduğu bölgenin Yalova il sınırları içerisinde kalmasıyla birlikte Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı ismi Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı/Altınova olarak değiştirilmiştir.

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde Makine Sınıf Okulu Komutanlığı, binalarının hasar görmesi nedeniyle 6 Eylül 1999 tarihinden itibaren Altınova'ya, onarımların tamamlanmasından sonra 21 Aralık 2000 tarihinde tekrar Derince'ye taşınmıştır.

SINIF OKULLARININ KAPATILARAK DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNUN KURULMASI

1 Eylül 2003 tarihinden itibaren Güverte Sınıf Okulu Komutanlığı, Makine Sınıf Okulu Komutanlığı ve İkmal Okulu Komutanlığı lağv edilerek Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı ve Kurslar Komutanlığı teşkil edilmiştir. Ancak 2003-2004 Eğitim öğretim yılında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanının vekaletinde sınıf okulları bir yıl daha mezun vermiştir. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Altınova ve Derince yerleşkelerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2020 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihten itibaren Altınova ve Derince yerleşkelerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi neticesinde okulun eğitim ve öğretim faaliyetleri Altınova yerleşkesinde sürdürülmektedir.

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNUN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE BAĞLANMASI

Türk askeri eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı kanun ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuş ve akabinde Bakanlar Kurulu'nun 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları MSÜ kuruluşuna dahil edilmiştir.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkilat ve kadrosu yeniden yapılandırılan Kara/Hava/Deniz/Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulları, 9 Kasım 2016 tarihli, 4752 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik hükümlerine uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.